Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA:  mgr  Iwona Łapsa Sumara

Lekcja 10 –  03 lutego

Nazwa bloku programowego: Składnia

Temat: Co już wiem o zdaniu?

Cele główne:

 • utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości o zdaniu

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wie co to jest zdanie i z jakich części się składa
 • wie co to jest równoważnik zdania
 • potrafi przekształcić zdanie w równoważnik zdania i odwrotnie
 • wie co to jest zdanie pojedyncze rozwinięte i potrafi podać przykłady
 • stosuje zdobytą wiedzę w ćwiczeniach praktycznych
 • wie co to jest zdanie pojedyncze nierozwinięte i potrafi podać przykłady
 • wie co to jest zdanie oznajmujące, pytające, rozkazujące i potrafi podać przykłady
 • wie co to jest podmiot i potrafi wskazać go w zdaniu
 • wie co to jest orzeczenie i potrafi wskazać je w zdaniu
 • zna podział zdań złożonych
 • potrafi zbudować zdanie złożone podrzędnie
 • potrafi zbudować zdanie złożone współrzędnie

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;

Środki dydaktyczne:

Karty pracy przygotowane przez nauczyciela, zeszyt ćwiczeń  „Słowa na Start ” do klasy V , fotografie różnych czynności

Przebieg zajęć

I i II jednostka lekcyjna

 1. Powtórzenie materiału i zebranie w całość informacji dotyczących zdania .
 2. Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem posiadanej wiedzy o zdaniu.
 3. Podsumowanie

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply