Konspekt starszej grupy przedszkolnej

KONSPEKT DLA GRUPY PRZEDSZKOLNEJ STARSZEJ.

Lekcja  20 – 3 lutego.

Nazwa bloku programowego: Karnawał.

Temat:  Tradycje balu karnawałowego.

Cele główne:

 • zapoznanie dzieci ze zwyczajem przebierania się na bal karnawałowy;
 • stworzenie dla dzieci możliwości kontaktowania się w sytuacjach zabawowych.

Cele szczegółowe – dziecko:

 • wie co oznacza słowo „karnawał” ;
 • rozpoznaje przedmioty związane z balem;
 • wie, co to jest „tłusty czwartek”;
 • rozwija wyobraźnię;
 • doskonali zmysły: słuchu i wzroku;
 • chętnie uczestniczy w wesołych zabawach muzycznych;
 • kształtuje umiejętność koncentracji uwagi;
 • wypowiada się na tematy związane z karnawałem;
 • potrafi wykonać maskę karnawałową .

Metody:

 • słowna: pogadanka;
 • aktywizująca: taniec ;
 • oglądowa: karty pracy.

Środki dydaktyczne:

nożyczki, kredki, szablony masek, teksty zagadek, bibuła, balony.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie dzieci.
 • Wysłuchanie wiersza pt. „Karnawał” Grażyny Koby.
 • Rozmowa kierowana przez nauczyciela na temat karnawału i jego tradycji.
 • Wysłuchanie i śpiewnie piosenki „Zima”.
 • Rozmowa nawiązująca do treści powyższej piosenki.
 • Rozwiązywanie zagadek rymowanych.
 • Przygotowywanie serpentyn i masek na bal karnawałowy.
 • Podziękowanie za wspólnie spędzony czas.

Leave a Reply