Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ:  mgr Monika Monsen

Lekcja  10 – 3 lutego

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Wyżyna Krakowsko- Częstochowska

Cele główne:

 • uczeń charakteryzuje Wyżynę Krakowsko- Częstochowską.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wskazuje położenie Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej na mapie,
 • charakteryzuje krajobraz krasowy,
 • uczeń opisuje formy krasowe,
 • uczeń opisuje świat przyrody ożywionej na Wyżynie Krakowsko- Częstochowskiej,
 • uczeń opisuje „Szlak Orlich Gniazd”.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy V „Tajemnice przyrody”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Wyżyna Krakowsko- Częstochowska

 1. Wskazanie na mapie terenu Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej,
 2. Rozmowa na temat krajobrazu krasowego,
 3. Rozmowa na temat występowania świata przyrody ożywionej na Wyżynie Krakowsko- Częstochowskiej,
 4. Rozmowa na temat szlaków turystycznych a przede wszystkim „Szlaku Orlich Gniazd”.

 

 

 

 

Leave a Reply