Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 1

OPRACOWAŁA: Agnieszka Płucienniczek

Lekcja  10 – 3 lutego

Nazwa bloku programowego: Dużo umiem, dużo wiem

Cele główne:

 • słuchanie z uwagą wypowiedzi nauczyciela;
 • określanie położenia przedmiotu na płaszczyźnie i przestrzeni;
 • porównywanie zbiorów;
 • utrwalenie liter polskiego alfabetu;
 • wyodrębnianie wybranych głosek w nagłosie, śródgłosie, wygłosie;
 • utrwalenie znaków interpunkcyjnych ( kropka, pytajnik);
 • zapoznanie z lekturami szkolnymi;

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wykonuje zadania zgodnie z usłyszaną instrukcją;
 • posługuje się określeniami za, przed, nad, pod, obok, wyżej, niżej, między;
 • poszerza zakres słownictwa o słowa: abecadło, alfabet;
 • wie czym różni się litera od głoski;
 • potrafi ułożyć zdanie z rozsypanki wyrazowej;
 • wie, że zdanie zaczynamy pisać wielka literą i kończymy odpowiednim znakiem interpunkcyjnym;
 • rozwija umiejętność samodzielnego czytania;
 • rozwija sprawność motoryczną pisząc ślaczkiliteropodobne.

Metody:

 • podająca;
 • czynna;
 • aktywizująca.

Środki dydaktyczne:

Elementarz odkrywców cz.2 i 3, zeszyt w 3 linie, ksero dodatkowej karty pracy, ksero ćw. grafomotorycznego, ksero wiersza do samodzielnego czytania „Słoń Trąbalski”, zadanie matematyczne ćw. orientacji na płaszczyźnie

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:  Gdzie schował się pies?

 1. Określenia za, przed, nad, pod, obok, wyżej, niżej, między, uzupełnianie ilustracji zgodnie z warunkami podanymi przez nauczyciela – praktyczne stosowanie określeń.
 2. Mniej, więcej, tyle samo – przeliczanie przedmiotów.
 3. Liczby – jakie już znam?

II jednostka lekcyjna:

Temat:  W świecie liter

 1. Wykonanie dodatkowej Karty powtórzenie  wiadomości z I semestru.
 2. Słuchanie wiersz J. Tuwima „ Abecadło”wyjaśnianie pojęć abecadło, alfabet.
 3. Głoska czy litera? Przypomnienie różnic oraz utrwalenie pojęcia samogłoska, spółgłoska.
 4. Praca w kartach – ćwiczenia w pisaniu liter i wyrazów z poznanych liter; wyodrębnianie głosek w nagłosie

III jednostka lekcyjna:

Temat:  Bawimy się słowami

 1. Krzyżówka – odczytanie hasła, wyjaśnienie znaczenia słowa rysy, zwrócenie uwago na wieloznaczność danego słowa.
 2. Dopasowywanie wyrazów z wyklejanki, tworzenie rymowanki.
 3. Czytanie wyrazów wspak, zapisywanie powstałych słów.
 4. Głoska ‘w’- różnicowanie w – f

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Umiem już pisać i czytać!

 1. Grafomotoryka – ćwiczenia przygotowujące do pisania.
 2. Rozsypanka wyrazowa – łączenie wyrazów w zdania i zapisywanie ich.
 3. Tabela z wyrazami – odszukiwanie ukrytych wyrazów i przepisywanie ich.
 4. „Słoń trąbalski” samodzielne głośne czytanie fragmentu lektury.

 

 

 

 

Leave a Reply