Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁA: mgr  Monika Monsen

Lekcja  7 – 3 lutego

Nazwa bloku programowego: Geografia

Temat: Struktura płci i wieku. Rozmieszczenie ludności.

Cele główne:

 • zapoznanie uczniów ze strukturą ludności według płci,
 • omówienie ekonomicznych grup wieku ludności oraz piramidy płci i wieku,
 • omówienie przyrostu naturalnego w Europie,
 • charakterystyka gęstości zaludnienia w Polsce.

Cele szczegółowe:

 • uczeń potrafi opisać wykres liczby ludności według płci,
 • uczeń potrafi opisać piramidę płci i wieku,
 • uczeń charakteryzuje ekonomiczne grupy wieku ludności,
 • uczeń charakteryzuje gęstośc zaludnienia na mapie Polski oraz opisuje czynniki mające wpływ na rozmieszczenie ludności.

Metody:

 • Praca z podręcznikiem
 • Pogadanka
 • Wykład

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy VII „Planeta Nowa”, tablica szkolna, mapa

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:  Struktura płci i wieku. Rozmieszczenie ludności.

 1. Omówienie wykresów liczby ludności według płci na układzie współrzędnych,
 2. Omówienie ekonomicznych grup wieku ludności,
 3. Omówienie piramidy płci i wieku ludności Polski,
 4. Omówienie gęstości zaludnienia ze wskazaniem na mapie Polski,
 5. Charakterystyka czynników decydujących o rozmieszczeniu ludności.

 

:

 

 

Leave a Reply