Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja   10 – 3 lutego

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Układ ruchu.

Cele główne:

 • uczeń poznaje budowę i zasadę działania elementów układu ruchu

Cele szczegółowe: uczeń:

 • uczeń zna budowę szkieletu człowieka,
 • uczeń opisuje pracę mięśni,
 • uczeń określa zagrożenia prawidłowości funkcjonowania układu ruchu.

Metody:

 • wyklad
 • pogadanka
 • praca z podręcznikiem

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Tajemnice przyrody”, tablica, karty pracy

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Układ ruchu

 1. Opis oraz wskazanie umiejscowienia poszczególnych elementów układu ruchu na rysunku pogladowym,
 2. Omówienie funkcji i budowy mięśni,
 3. Omówienie pracy mięśni narządów wewnętrznych,
 4. Zapoznanie z czynnikami wspomagającymi funkcjonowanie układu ruchu.

 

 

 

Leave a Reply