Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV

OPRACOWAŁA:    dr  Maria  Kabata

Lekcja 10  – 3 lutego

Nazwa bloku programowego:   Język polski  

Temat: Poznajemy nowe części zdania.

Cele główne:

 • zapoznanie uczniów z przysłówkami i spójnikami.

Cele szczegółowe:

 • uczeń zna przysłówki i spójniki;
 • uczeń umie wskazać w tekście nowe części zdania;
 • uczeń potrafi określić formy gramatyczne poznanych części zdania .

Metody:

 • wykład;
 • pogadanka;
 • praca z tekstem.

Środki dydaktyczne:

podręcznik, ćwiczenia, karty pracy

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat:   Do czego służy przysłówek?

 1. Wprowadzenie na temat przysłówka.
 2. Ćwiczenia gramatyczne związane z przysłówkiem.

II jednostka lekcyjna

Temat:  Jaką funkcję pełni spójnik?

 1. Podstawowe informacje na temat spójnika i jego interpunkcji
 2. Ćwiczenia gramatyczne związane ze stosowaniem spójników.

Leave a Reply