Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VII

OPRACOWAŁA:    dr  Maria  Kabata

Lekcja 10  – 3 lutego

Nazwa bloku programowego:   Język polski  

Temat: Poznajemy nowe zagadnienia gramatyczne i interpunkcyjne.

Cele główne:

 • zapoznanie uczniów z zagadnieniem strony biernej i czynnej oraz zasadami interpunkcyjnymi.

Cele szczegółowe:

 • uczeń zna zasady stosowania strony biernej i czynnej;
 • uczeń umie przekształcać zdania na stronę bierną i czynną;
 • uczeń potrafi stosować interpunkcję polską w prostych zdaniach.

Metody:

 • wykład;
 • pogadanka;
 • praca z tekstem.

Środki dydaktyczne:

podręcznik, ćwiczenia, karty pracy

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat:   Do czego służy strona bierna w polszczyźnie?

 1. Wprowadzenie na temat strony biernej i czynnej.
 2. Ćwiczenia gramatyczne związane z tematem.

II jednostka lekcyjna

Temat:   Podstawowe zasady interpunkcyjne w polszczyźnie

 1. Podstawowe informacje na temat stosowania kropki i przecinka w tekście.
 2. Ćwiczenia gramatyczne związane ze stosowaniem znaków interpunkcyjnych.

Leave a Reply