Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VII

OPRACOWAŁA:  mgr  Izabela Bielińska

Lekcja 9 – 3 lutego

Nazwa bloku programowegoPo upadku Księstwa Warszawskiego

Temat:  Podział ziem polskich.

Cele główne:

 • zapoznanie uczniów z polityką Wielkiego Poznańskiego

Cele szczegółowe: uczeń

 • zna pojęcie protektorat
 • potrafi wskazać podział ziem polskich w latach 1815-1846
 • zna sytuację gospodarczą w zaborze pruskim i austriackim
 • wie jak funkcjonowała Biblioteka Raczyńskich

Metody:

 • słowne : pogadanka, wykład
 • praca z tekstem źródłowym (podręcznik) .

Środki dydaktyczne:  podręcznik  i ćwiczenia do klasy VII „Wczoraj i dziś” karty pracy

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat: Sytuacja w zaborze pruskim i austriackim.

 1. Podział ziem polskich
 2. Rzeczpospolita Krakowska
 3. Wielkie Księstwo Poznańskie
 4. Sytuacja gospodarcza w zaborze pruskim i austriackim
 5. Kultura i oświata

 

 

Leave a Reply