Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY: V

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  10 – 03 lutego

Nazwa bloku programowego: How does it taste?

Temat: How does it taste?

Cele główne:

 • poznanie przymiotników odnoszących się do produktów spożywczych i potraw;
 • poznanie zwrotu I would like (to).

Cele szczegółowe:

 • zna nazwy określające czynność jedzenia w języku angielskim;
 • potrafi wymienić kilka potraw w języku angielskim;
 • zapisuje zdania używając konstrukcji I would like (to);
 • słucha uważnie czytanego tekstu oraz odpowiada na pytania;
 • tworzy pytania opisujące potrawy w języku angielskim.

Metody:

 • metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda zadań;
 • metody słowne: rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnienia, instrukcje.

Środki dydaktyczne:

Książka „World Explorer 2”,odtwarzacz płyt cd, płyta cd.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: How taste works.

 1. Powitanie uczniów.
 2. Powtórzenie słownictwa z poprzednich zajęć.
 3. Czytanie tekstu z podręcznika oraz odpowiadanie na pytania w zeszycie ćwiczeń.
 4. Zapoznanie z konstrukcją zdania Would like (to).
 5. Zapoznanie uczniów z nowym słownictwem.
 6. Uzupełnianie zdań odpowiednimi wyrazami opisującymi smak jedzenia.
 7. Słuchanie dialogów oraz wpisywanie odpowiednich słówek w luki wyrazowe.
 8. Praca w parach – uczniowie zadają sobie nawzajem pytania dotyczące ich upodobań żywnościowych (co lubią jeść, a za czym nie przepadają). Uczniowie notują odpowiedzi i następnie czytają je na głos.
 9. Dopasowywanie obrazków na podstawie nagrania.
 10. Powtórzenie poznanego słownictwa z danej lekcji.

Leave a Reply