Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY: O

OPRACOWAŁA: mgr Aleksandra Bielińska-Podejko

Lekcja  10 – 03 lutego

Nazwa bloku programowego: Food

Temat: Unusual food

Cele główne:

 • zapoznanie uczniów z podstawowym słownictwem dotyczącym jedzenia;
 • zainteresowanie innymi kulturami.

Cele szczegółowe

 • zna i potrafi wymienić podstawowe produkty spożywcze;
 • zapoznaje się z nietypowymi potrawami występującymi na świecie;
 • rozumie i razem z nauczycielem tłumaczy tekst czytany;
 • rozwija spostrzegawczość.

Metody:

 • metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda zadań;
 • metody słowne: rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnienia, instrukcje.

Środki dydaktyczne:

Czytanka „Unusual food”, flashcards ilustrujące produkty spożywcze

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Unusual food.

 1. Powitanie uczniów.
 2. Powtórzenie słownictwa z poprzednich zajęć.
 3. Przypomnienie podstawowego słownictwa związanego z jedzeniem.
 4. Wspólne czytanie i tłumaczenie czytanki.
 5. Zapoznanie uczniów z nowym słownictwem.
 6. Gra dydaktyczna „What is missing?”
 7. Zakończenie zajęć.

Leave a Reply