Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY: I

OPRACOWAŁA: mgr Aleksandra Bielińska-Podejko

Lekcja  10 – 03 lutego

Nazwa bloku programowego: Pets

Temat: I can jump!

Cele główne:

 • doskonalenie umiejętności językowych;
 • utrwalanie poznanego słownictwa;
 • wprowadzenie czasowników.

Cele szczegółowe:

 • uczeń potrafi wymienić nazwy poznanych zwierząt;
 • potrafi opowiedzieć o ich umiejętnościach w języku angielskim;
 • ilustruje ruchem czasowniki;
 • doskonali język mówiony.

Metody:

 • metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda zadań;
 • metody słowne: rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnienia, instrukcje.

Środki dydaktyczne:

Zeszyt ćwiczeń „My world 1” „pacynki” przedstawiające zwierzęta

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: I can jump!

 1. Powitanie uczniów.
 2. Powtórzenie słownictwa z poprzednich zajęć.
 3. Kalambury językowe – ilustrowanie ruchem czasowników.
 4. Zabawa w zwierzęta – opowiadanie o umiejętnościach zwierząt.
 5. Praca własna z ćwiczeniami.
 6. Zakończenie zajęć, zadanie pracy domowej.

Leave a Reply