Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY: II

OPRACOWAŁA: mgr Aleksandra Bielińska-Podejko

Lekcja  10 – 03 lutego

Nazwa bloku programowego: Animals

Temat: A sheep family.

Cele główne:

 • doskonalenie umiejętności językowych;
 • utrwalanie poznanego słownictwa;
 • wprowadzenie do czytania tekstu.

Cele szczegółowe:

 • uczeń potrafi wymienić nazwy poznanych zwierząt;
 • podejmuje próbę samodzielnego czytania tekstu;
 • zna kolory w języku angielskim;
 • doskonali język mówiony;
 • potrafi ułożyć fragmenty tekstu w prawidłowej kolejności.

Metody:

 • metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda zadań;
 • metody słowne: rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnienia, instrukcje.

Środki dydaktyczne:

Zeszyt ćwiczeń „My world 2”, czytanka „A sheep family”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: A sheep family

 1. Powitanie uczniów.
 2. Powtórzenie słownictwa z poprzednich zajęć.
 3. „A sheep family” – wspólne czytanie tekstu.
 4. Objaśnienie nieznanego słownictwa.
 5. Praca własna z ćwiczeniami.
 6. Zakończenie zajęć, zadanie pracy domowej.

Leave a Reply