Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV

OPRACOWAŁA:    mgr Iwona Łapsa Sumara

Lekcja 11-17 lutego

Nazwa bloku programowego:   Język polski  

Temat: Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy.

Cele główne

  • przypomnienie i utrwalenie wiadomości o pisowni „nie” z różnymi częściami mowy.

Cele szczegółowe:

  • wie, kiedy piszemy łącznie” nie” z różnymi częściami mowy;
  • wie, kiedy piszemy oddzielnie „nie” z różnymi częściami mowy ;

Metody:

  • pogadanka;
  • praktycznych działań;
  • aktywizujące : dyktando biegane

Środki dydaktyczne:

podręcznik i ćwiczenia „Słowa na Start”  klasa IV , karty pracy

Przebieg:

I i II jednostka lekcyjna

  1. Powtórzenie wiadomości o pisowni „nie” z różnymi częściami mowy;
  2. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych;

 

Leave a Reply