Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VII

OPRACOWAŁA:    mgr Iwona Łapsa Sumara

Lekcja 11-17 lutego

Nazwa bloku programowego:   Język polski  

Temat: Mowa zależna i niezależna -ćwiczenia utrwalające. 

Cele główne

  • powtórzenie i utrwalenie wiadomości o mowie zależnej i niezależnej .

Cele szczegółowe:

  • potrafi przekształcić mowę zależnej na mowę  niezależną;i odwrotnie

Metody:

  • pogadanka
  • praktycznych działań;

Środki dydaktyczne:

podręcznik i  ćwiczenia  „Słowa na Start”  do klasy VII, karty pracy

Przebieg:

I i II jednostka lekcyjna

  1. Powtórzenie wiadomości o mowie zależnej i mowie niezależnej;
  2. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych;

 

Leave a Reply