Konspekt dla młodszej i starszej grupy przedszkolnej.

Konspekt dla grupy przedszkolnej

Opracowała: Angelika Szambelan

Lekcja 21- 17 lutego

Nazwa bloku programowego: Świat baśnie i bajek

Temat: Baśnie i bajki, które znamy

Cele główne :

 • Zapoznanie dzieci z najpopularniejszymi bajkami i występujących w nich postaciami
 • Rozwijanie zainteresowań dzieci bajkami i baśniami
 • Rozwijanie wyobraźni dziecięcej, oraz inspirowanie ich do wyrażania treści w formie ekspresji ruchowej

Cele szczegółowe – dziecko:

 • Wie z jakiej bajki pochodzi dany przedmiot
 • Kojarzy fragmenty bajek  z tytułem
 • potrafi skojarzyć cechy charakteru z daną postacią z bajki
 • Wypowiedzieć się na określony temat
 • Potrafi wcielić się w rolę postaci bajkowej
 • Poznaje najpopularniejsze bajkowe postacie
 • Aktywnie uczestniczy w zajęciach i wspólnej zabawie

Metody:

 • Słowna
 • Czynna
 • Oglądowa

Środki dydaktyczne:

 • Puzzle z bajek, karty z nazwami przedmiotów z danych bajek, kartki z rolami, wiersz ,,Skarga książki’’, karty pracy

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie dzieci
 • Wysłuchanie wiersza J. Huszczy pt. „Skarga książki”
 • Układanie puzzli z ilustracjami z bajek
 • Zabawa w „skojarzenia”, czyli odgadywanie tytułów bajek z ciągu nazw przedmiotów charakterystycznych dla danego utworu
 • Zabawa – Kto najbardziej realnie wcieli się w rolę?
 • Zabawa w rozwiązywanie zagadek
 • Zabawa w prawdę i fałsz

 

 

 

Leave a Reply