Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA:  mgr Monika Monsen

Lekcja  11 – 17 lutego

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Test sprawdzający z zakresu: Niziny Środkowopolskie, Wyżyna Śląska, Wyżyna Krakowsko- Częstochowska.

 1. Krajobraz Wyżyny Lubelskiej.
 2. Kraków- dawna stolica Polski.

Cele główne:

 • uczeń charakteryzuje Wyżynę Lubelską.
 • uczeń charakteryzuje Kraków jako dawną stolicę Polski

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wskazuje położenie Wyżyny Lubelskiej,
 •  charakteryzuje krajobraz rolniczy,
 •  wymienia główne miasta leżące na terenie Wyżyny Lubelskiej,
 •  wskazuje położenie Krakowa,
 •  opisuje historię zmian miasta Kraków.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy V „Tajemnice przyrody”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Wyżyna Lubelska.

 1. Wskazanie na mapie terenu Wyżyny Lubelskiej,
 2. Rozmowa na temat krajobrazu rolniczego,
 3. Rozmowa na temat historii miasta Kraków.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Kraków- dawna stolica Polski

 1. Wskazanie na mapie położenia miasta Kraków,
 2. Rozmowa na temat historii, architektury oraz zabytków Krakowa.

Leave a Reply