Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA : mgr Monika Monsen

Lekcja   11 – 17 lutego

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Test sprawdzający z zakresu: Układ krwionośny. Układ oddechowy. Układ ruchu.  Układ nerwowy.

Cele główne:

  • uczeń poznaje budowę i zasadę działania elementów układu nerwowego.

Cele szczegółowe: uczeń:

  •  zna budowę układu nerwowego człowieka,
  •  opisuje narządy zmysłów,
  •  określa zagrożenia prawidłowości funkcjonowania układu nerwowego.

Metody:

  • wykład
  • pogadanka
  • praca z podręcznikiem

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Tajemnice przyrody”, tablica, karty pracy

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Układ nerwowy.

  1. Opis oraz wskazanie umiejscowienia poszczególnych elementów układu nerwowego na rysunku poglądowym,
  2. Omówienie funkcji narządów zmysłów,
  3. Zapoznanie z czynnikami wspomagającymi oraz stanowiącymi zagrożenie prawidłowego funkcjonowanie układu nerwowego.

 

 

 

Leave a Reply