Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V

OPRACOWAŁA:    mgr Iwona Łapsa Sumara

Lekcja 11-17 lutego

Nazwa bloku programowego:   Składnia 

Cele główne

 • utrwalenie wiadomości o zdaniu złożonym podrzędnie i współrzędnie

Cele szczegółowe:

 • potrafi zbudować zdanie złożone podrzędnie ;
 • wie, z jakich zdań składa się zdanie złożone podrzędnie;
 • potrafi narysować wykres do zdania złożonego podrzędnie;
 • zna rodzaje zdań złożonych podrzędnie;
 • poprawnie stawia przecinek w zdaniu złożonym;
 • potrafi zbudować zdanie złożone współrzędnie;
 • potrafi narysować wykres do zdania złożonego współrzędnie;
 • zna rodzaje zdań złożonych współrzędnie;

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i  ćwiczenia  “Słowa na Start”  do klasy V, karty pracy

Przebieg:

I  jednostka lekcyjna:

Temat: Buduję zdania  złożone podrzędnie.    

 1. Utrwalenie wiadomości o zdaniu złożonym podrzędnie;
 2. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych;

II  jednostka lekcyjna

Temat: Używam zdań złożonych współrzędnie.

 1. Utrwalenie wiadomości o zdaniu złożonym współrzędnie;
 2. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych;

Leave a Reply