Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA:  mgr Katarzyna Rutkowska

Lekcja  11 – 17 lutego

Nazwa bloku programowego: Bawimy się w filmowców i radiowców.

Cele główne:

 • poznanie zawodów związanych z pracą w radiu i przy produkcji filmu;
 • rozwijanie zainteresowania czytelnictwem baśni i wierszy;
 • doskonalenie pisowni wyrazów z utratą dźwięczności oraz „nie” z czasownikami;
 • poszerzanie zakresu słownictwa i struktur zdaniowych.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wie, że w języku polskim wiele wyrazów zapisujemy inaczej, niż wymawiamy i słyszymy;
 • pisze test w oparciu o przeczytaną lekturę;
 • potrafi wypowiedzieć się na temat przeczytanej baśni H. Ch. Andersena „Calineczka”;
 • nazywa osoby pracujące przy produkcji filmu i omawia ich zadania;
 • uczestniczy w rozmowach, odwołując się do ilustracji, tekstów i własnych przemyśleń;
 • rozumie pojęcia litera, wyraz, zdanie;
 • samodzielnie tworzy dialogi;
 • odgrywa scenki;
 • czyta z podziałem na role;
 • wie, jakie osoby pracują w radiu i czym się zajmują;
 • pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną;
 • wie, kim są: Julian Tuwim, H. Ch. Andersen.

Metody:

 • podające – pogadanka, tekst informacyjny;
 • aktywizujące – scenki dramowe, dyskusja;
 • praktyczne- pokaz, ćwiczenia przedmiotowe.

Środki dydaktyczne:

Nasza szkoła” klasa III, część 3A, podręcznik do szkoły podstawowej; Nasze ćwiczenia” klasa III, część 3.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat :  Zaułek słówek – mowa a pismo.

 1. Przywitanie dzieci.
 2. Przypomnienie wiadomości z ostatnich zajęć.
 3. Sprawdzenie pracy domowej – test z lektury „Calineczka”. Rozmowa na temat przeczytanej baśni.
 4. Wyjaśnienie dzieciom różnicy pomiędzy pisownią niektórych wyrazów, a ich wymową. Pisownia wyrazów z utratą dźwięczności, układanie zdań.
 5. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń s.27.

II jednostka lekcyjna:

Temat:  Na planie filmowym.

 1. Opowiadanie o ilustracji „Na planie filmowym”. Wyjaśnianie pojęcia fotoreportaż. Opracowywanie listy materiałów do wykonania kostiumów i rekwizytów. Opisywanie wybranej postaci z opowiadania „Przygoda na satelicie”.
 2. Uzupełnianie czasownikami w odpowiedniej formie notatki o pracy ludzi związanych z produkcją filmów. Nazwy gatunków filmowych. Pisownia tytułów filmów. Pisanie kilku zdań o ulubionym filmie.
 3. Ustalanie znaczenia wyrazów z tej samej rodziny i tworzenie rodzin różnych wyrazów. Formy czasowników w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym.

4.Tworzenie w parach dialogów do historyjki obrazkowej. Odgrywanie scenki.

 1. Wykonanie zdań w zeszycie ćwiczeń s. 30-32.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Projekt „Ptasie radio”.

 1. Czytanie tekstu „Projekt Ptasie radio”: omawianie zadań poszczególnych grup i sposobów ich realizacji; nazwy zawodów związanych z radiem.
 2. Poznanie wierszy dla dzieci napisanych przez Juliana Tuwima; wyrazy dźwiękonaśladowcze; pisownia tytułów wierszy; rozwijanie zdań.
 3. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń s. 33-34.

IV jednostka lekcyjna:

Temat:  Zaułek słówek – pisownia „nie” z czasownikami.

 1. Czytanie dialogu z podziałem na role, rozmowa sprawdzająca rozumienie wywiadu. Omawianie ilustracji w podręczniku.
 2. Pisownia nie z czasownikami, czasowniki w trybie rozkazującym, układanie zdań.
 3. Dialog – uzupełnianie czasownikami; sposób zapisu (interpunkcja) i wyrażania uczuć rozmówców (czasowniki); kontynuowanie rozmowy w formie pisemnej.
 4. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń s. 35.
 5. Praca domowa: ćw. 1, s.36.
 6. Podsumowanie wiadomości.
 7. Pożegnanie dzieci.

 

 

Leave a Reply