Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA:Katarzyna Jefmańska

Lekcja  11– 17 lutego

Nazwa bloku programowego: Dbamy o zdrowie.

Cele główne:

 • opowiadanie historyjki własnym zdaniem;
 • łączenie wyrazóww pary z „ó’ wymiennym;
 • układanie zdań z rozsypanki wyrazowej;
 • poznanie dwuznaków „sz” i „cz” ;
 • wyszukiwanie w zdaniach prawdy i fałszu;
 • uzupełnianie wyrazów głoska „s”, „sz”;
 • łączenie ilustracji z odpowiadającymi im wyrazami;
 • ćwiczenie głośnego czytania;
 • dopisywanie brakującej sylaby oraz jej zapisywanie;
 • wyszukiwanie głosek „sz” i „cz” w tekście;
 • klasyfikowanie figur geometrycznych;
 • kształtowanie pojęcia liczby 1, 2, 3, 4 w aspekcie głównym i porządkowym;
 • kształtowanie pojęcia odejmowania i dodawania.

Cele szczegółowe:uczeń:

 • potrafi ułożyć ilustracjewedługkolejności zdarzeń;
 • potrafi ułożyć zdania z rozsypanych wyrazów;
 • poznaje obraz graficzny oraz zapis liter: „sz”, „Sz” oraz „cz”, Cz”
 • potrafi zaznaczyć w tekście poznane litery;
 • pisze odręcznie i czytelnie w jednej linii;
 • łączy w pary rymujące się wyrazy;
 • wie, w którym wyrazie wpisać głoskę „s”, „sz”;
 • czyta na głoś krótkie zdania.;
 • dobiera podpisy do obrazków;
 • potrafi wskazać i prawidłowonazwać wybrane figury geometryczne;
 • odczytuje i zapisuje liczby 1,2,3,4;
 • porównuje liczby, porządkuje je od najmniejszej do największej;
 • uczy się zapisywać działania arytmetyczne.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Zeszyt ćw. część 3;Podręcznik Elementarz Odkrywców cz.3;rzutnik, ksero zadań matematycznych

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Gdy jesteśmy chorzy

 1. „Jak choruje Elemelek, jak go leczą przyjaciele?” – Hanna Ochocka – słuchanie opowiadania o wróbelku Elemelku oraz rozmowa kierowana inspirowana wysłuchanym tekstem.
 2. Numerowanie ilustracji zgodnie z kolejnością zdarzeń,opowiadanie historyjki własnym zdaniem.
 3. Odczytywanie rad zwierząt dla wróbelka Elemelka, łączenie ich z odpowiednimi postaciami.
 4. Wyrazy z „ó” wymiennym – łączenie początku zdania z jego zakończeniem, podkreślenie wyrazów z „ó” zamkniętym oraz tworzenie par z wyrazami, w których „ó” wymienia się na „o” .
 5. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej.

II jednostka lekcyjna:

Temat:  Edukacja matematyczna

 1. Figury geometryczne – zagadki słowne i obrazkowe.
 2. Liczby 1,2,3,4 – przeliczanie w zakresie 4 i więcej, nabywanie umiejętności zapisywania liczb.
 3. Wiem ile brakuje!-dopełnianie do 4 i więcej                                                                                                                           
 4. III jednostka lekcyjna:

Temat: Co piszczy w szafie?

 1. Słuchanie tekstu z Podręcznika odkrywców str.26 – odszukiwanie wyrazów z „sz”, odczytywanie ich, wskazywanie bohaterów miejsca akcji.
 2. Wprowadzenie dwuznaku„sz”,analiza wzrokowo-słuchowa wyrazów z sz; pisanie tych wyrazów po śladzie.
 3. Tworzenie wyrazów z sylab z dwuznakiem „sz”,  odczytywanie oraz zapisywanie ich; łączenie wyrazów z odpowiednimi obrazkami; uzupełnianie wyrazów „s” lub „sz”.
 4. Zdania prawdziwe i fałszywe, podpisywanie ilustracji wyrazami z ramki.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Co mądra głowa nosi na głowie?

 1. Wspólne czytanie tekstu, odszukiwanie i wypowiadanie z tekstu wyrazów z „cz”, wyszukiwanie różnych nakryć głowy.
 2. Wprowadzeniedwuznaku cz, Cz; analiza słuchowo-wzrokowa wyrazów z cz; pisanie wyrazów z dwuznakiem „cz”,  rozwiązywanie rebusów.
 3. Podziałwyrazów na głoski i sylaby, wyrazy z dwuznakiem „cz” i ich zdrobnienia.
 4. Łączenie pasujących do siebie wyrazów w pary oraz zapisywanie przy odpowiednim obrazku, podkreślenie litery ‘cz”.
 5. Wykreślenie niepasującego wyrazu do pozostałych na pasku wyrazów, uzasadnienie wyboru.

Leave a Reply