Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 11  – 17 lutego

Nazwa bloku programowego: How does it taste?

Temat: Review.

Cele główne:

  • rozwijanie umiejętności językowych;
  • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

  • uczeń utrwala wiadomości poznane w dziale 3;

Metody:

  • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
  • metody aktywizujące: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

podręcznik, zeszyt ćwiczeń, nagrania audio

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :  Review.

  1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
  2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
  3. Uczniowie pracują w grupach i indywidualnie.
  4. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Leave a Reply