Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  11 – 17 lutego

Nazwa bloku programowego: Toys

Temat: Toys

Cele główne:

 • utrwalenie nazw zabawek w języku angielskim;
 • znajomość nazw opisujących pogodę w języku angielskim.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • potrafi wymienić nazwy hałaśliwych zabawek;
 • wymienia nazwy opisujące pogodę w języku angielskim;
 • potrafi liczyć do 10 w języku angielskim;
 • śpiewa i ilustruje ruchem piosenki.

Metody:

 • metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda ćwiczeń;
 • metody oglądowe: obserwacja i pokaz: czynnośći, przykład osobisty nauczyciela, udostępnianie sztuki: utwory muzyczne;
 • metody słowne: uczenie piosenek.

Środki dydaktyczne:

Telefon, głośniczek, pacynka „Cookie”, flashcards-obrazki „toys”, flashcards „weather”, flashcards „Wheels on the bus”, nakrętki, kartki z cyframi 1-20.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Noisy toys

 1. Powitanie piosenką „hello song”.
 2. Powtórzenie słownictwa związanego z pogodą – piosenka „How’s the weather?”
 3. Piosenka „Noisy toys”.
 4. Piosenka „Wheels on the bus”.
 5. Liczenie do 20 na koreczkach. Wskazywanie odpowiednich cyfr na kartkach.
 6. Pożegnanie piosenką „Bye, bye song”.

Leave a Reply