Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA:  mgr Iwona Łapsa Sumara

Lekcja  12-03 marca

Nazwa bloku programowego: Części mowy

Cele główne:

 • utrwalenie wiadomości o rzeczowniku i wyrażeniu przyimkowym;
 • ćwiczenie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi odmienić rzeczownik przez przypadki;
 • potrafi ułożyć rzeczowniki w kolejności alfabetycznej ;
 • potrafi określić rodzaj i liczbę rzeczownika;
 • potrafi ułożyć związki wyrazowe z czasownika i rzeczownika;
 • potrafi odnaleźć w tekście wyrażenia przyimkowe;
 • potrafi czytać tekst ze zrozumieniem.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizujące: dyktando biegane , praca w grupach.

Środki dydaktyczne:

podręcznik i ćwiczenia „Słowa na start” klasa V, krzyżówka oraz karty pracy przygotowane przez nauczyciela.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna :

Temat: Rzeczownik i wyrażenie przyimkowe.

 1. Powitanie uczniów.
 2. Pogadanka na temat rzeczownika i wyrażenia przyimkowego. Rozdanie uczniom materiałów do wklejenia do zeszytu.
 3. Wykonywanie zadań z kart pracy oraz zeszytu ćwiczeń.
 4. Praca w grupach. Dyktando biegane-z wykorzystaniem rzeczowników oraz wyrażeń przyimkowych z trudnością ortograficzną.
 5. Podsumowanie.
 6. Pożegnanie uczniów.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Test sprawdzający umiejętność uczniów czytania ze zrozumieniem.

 1. Powitanie uczniów.
 2. Rozdanie testów uczniom.
 3. Pożegnanie uczniów.

 

 

 

 

Leave a Reply