Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr  Iwona Łapsa Sumara

Lekcja  12-03 marca

Nazwa bloku programowego: Części mowy

Temat: Odmiana czasownika w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym.

Cele główne:

 • utrwalenie wiadomości o czasowniku .

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi odmienić czasownik w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym;
 • potrafi odmienić czasownik przez osoby, liczby i rodzaje;
 • potrafi rozwiązywać zadania o czasowniku z wykorzystaniem wiedzy zdobytej na lekcji .

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizujące: krzyżówka, praca w grupach.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia „Słowa na start” klasa IV, krzyżówka oraz karty pracy przygotowane przez nauczyciela.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna 

 1. Powitanie uczniów.
 2. Pogadanka na temat czasownika. Rozdanie uczniom materiałów do wklejenia do zeszytu.
 3. Wykonywanie zadań z kart pracy oraz zeszytu ćwiczeń.
 4. Praca w grupach.
 5. Podsumowanie.
 6. Pożegnanie uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply