Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁA:  mgr Iwona Łapsa Sumara

Lekcja  12-03 marca

Nazwa bloku programowego: Ortografia i interpunkcja.

Cele główne:

 • utrwalenie wiadomości o pisowni wyrazów zakończonych na –ii, -i, -ji.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wie , kiedy piszemy w zakończeniach wyrazów  –ii, -i, -ji ;
 • potrafi zastosować poznane zasady podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych ;
 • wie, z jakimi częściami mowy piszemy „nie” razem ;
 • wie, z jakimi częściami mowy piszemy „nie” osobno.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizujące: burza mózgów

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia „Słowa na start” klasa VII,  karty pracy przygotowane przez nauczyciela.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna :

Temat: Kiedy pisać i, a kiedy j?

 1. Powitanie uczniów.
 2. Pogadanka na temat : Kiedy piszemy i, a kiedy j . Rozdanie uczniom materiałów do wklejenia do zeszytu.
 3. Wykonywanie zadań z kart pracy oraz zeszytu ćwiczeń.
 4. Podsumowanie.
 5. Pożegnanie uczniów.

II jednostka lekcyjna:

Temat:  Pisownia nie z różnymi częściami mowy.

 1. Powitanie uczniów.
 2. Przypomnienie wiadomości o pisowni nie z różnymi częściami mowy. Rozdanie uczniom materiałów do wklejenia do zeszytu.
 3. Wykonywanie zadań z kart pracy oraz zeszytu ćwiczeń.
 4. Pożegnanie uczniów.

 

Leave a Reply