Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁA:  mgr Monika Monsen

Lekcja  9 – 3 marca

Nazwa bloku programowego: Geografia

Temat: Struktura narodowościowa, etniczna i wyznaniowa.

Cele główne:

 • zapoznanie uczniów ze strukturą narodowościową,
 • charakterystyka różnorodności kulturowej,
 • charakterystyka mniejszości narodowych i etnicznych.

Cele szczegółowe:

 • uczeń potrafi scharakteryzować strukturę narodowościową,
 • uczeń potrafi scharakteryzować mniejszości narodowe i etniczne ze wskazaniem na mapie Polski,
 • uczeń charakteryzuje zróżnicowanie narodowościowe w Europie oraz wyznaniowe w Polsce i Europie,
 • uczeń charakteryzuje różnorodnośc kulturową w Polsce.

Metody:

 • Praca z podręcznikiem
 • Pogadanka
 • Wykład

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy VII „Planeta Nowa”, tablica szkolna, mapa

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Struktura narodowościowa, etniczna i wyznaniowa.

 1. Omówienie struktury narodowościowej, etnicznej i wyznaniowej,
 2. Omówienie struktury narodowościowej w Polsce w oparciu o wykres,
 3. Charakterystyka społeczności etnicznych,
 4. Omówienie zróżnicowania narodowościowego i wyznaniowego w Europie,
 5. Charakterystyka struktury wyznaniowej w Polsce,
 6. Charkterystyka różnorodności kulturowej w Polsce.

 

:

 

 

Leave a Reply