Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA:  mgr Monika Monsen

Lekcja   12 – 3 marca

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Układ rozrodczy.

Cele główne:

  • uczeń poznaje budowę i zasadę działania układu rozrodczego u człowieka.

Cele szczegółowe: uczeń:

  •  zna budowę układu rozrodczego człowieka,
  •  opisuje narządy rozrodcze żeńskie i męskie,
  •  określa zagrożenia prawidłowości funkcjonowania układu rozrodczego.

Metody:

  • wyklad
  • pogadanka
  • praca z podręcznikiem

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Tajemnice przyrody”, tablica, karty pracy

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat: Układ rozrodczy u człowieka.

  1. Opis oraz wskazanie umiejscowienia poszczególnych elementów układu rozrodczego żeńskiego oraz męskiego na rysunku poglądowym,
  2. Omówienie funkcji narządów układu rozrodczego,
  3. Zapoznanie z czynnikami wspomagającymi oraz stanowiącymi zagrożenie prawidłowego funkcjonowania układu rozrodczego u człowieka.

 

 

 

Leave a Reply