Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 1

OPRACOWAŁA: Agnieszka Płucienniczek

Lekcja  12 – 3 marca

Nazwa bloku programowego: Witamy Wiosnę

Cele główne:

  • słuchanie z uwagą wypowiedzi nauczyciela;
  • rozpoznawanie nowej pory roku;
  • porównywanie zbiorów;
  • utrwalenie liter polskiego alfabetu;

Cele szczegółowe: uczeń:

  • wykonuje zadania zgodnie z usłyszaną instrukcją;
  • zna kolejność liter w polskim  alfabecie;
  • potrafi ułożyć zdanie z rozsypanki wyrazowej i je zapisać;
  • rozumie powiedzenie: marcowa pogoda;
  • wypowiada się pełnymi zdaniami na temat ilustracji;
  • wie co to jest dwuznak;
  • potrafi zapisać rz;
  • potrafi klasyfikować owoce i warzywa wg podanej cechy;
  • zna cyfry od 0 do 9.

Metody:

  • podająca;
  • czynna;
  • aktywizująca.

Środki dydaktyczne:

  • Elementarz odkrywców cz. 3;
  • zeszyt w 3 linie;
  • wzór tygodniowego kalendarza pogody;
  • owoce i warzywa;
  • 2x hula – hop;
  • sprzęt audiowizualny;
  • płyta CD Piosenka o CYFERKACH;
  • film edukacyjny: „Nauka Cyferek dla Dzieci po Polsku – Owoce i Warzywa 1-10”;
  • ksero: zadania matematyczne tworzenie zbiorów

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Kłopoty z marcową pogodą.

  1. Słuchanie opowiadania Witka „ Ale się Wiosna zdziwi” rozmowa n. t. wysłu-chanego utworu. Próba odpowiedzi na pytanie: Co oznacza powiedzenie marcowa pogoda .
  2. Wiosenny deszcz – dopasowywanie rysunków do odpowiednich nazw.
  3. Zjawiska pogodowe – rozpoznajemy Symbole pogody

Leave a Reply