Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 1

OPRACOWAŁA: Agnieszka Płucienniczek

Lekcja  12 – 3 marca

Nazwa bloku programowego: Witamy Wiosnę

Cele główne:

 • słuchanie z uwagą wypowiedzi nauczyciela;
 • rozpoznawanie nowej pory roku;
 • porównywanie zbiorów;
 • utrwalenie liter polskiego alfabetu;

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wykonuje zadania zgodnie z usłyszaną instrukcją;
 • zna kolejność liter w polskim  alfabecie;
 • potrafi ułożyć zdanie z rozsypanki wyrazowej i je zapisać;
 • rozumie powiedzenie: marcowa pogoda;
 • wypowiada się pełnymi zdaniami na temat ilustracji;
 • wie co to jest dwuznak;
 • potrafi zapisać rz;
 • potrafi klasyfikować owoce i warzywa wg podanej cechy;
 • zna cyfry od 0 do 9.

Metody:

 • podająca;
 • czynna;
 • aktywizująca.

Środki dydaktyczne:

 • Elementarz odkrywców cz. 3;
 • zeszyt w 3 linie;
 • wzór tygodniowego kalendarza pogody;
 • owoce i warzywa;
 • 2x hula – hop;
 • sprzęt audiowizualny;
 • płyta CD Piosenka o CYFERKACH;
 • film edukacyjny: „Nauka Cyferek dla Dzieci po Polsku – Owoce i Warzywa 1-10”;
 • ksero: zadania matematyczne tworzenie zbiorów

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Kłopoty z marcową pogodą.

 1. Słuchanie opowiadania Witka „ Ale się Wiosna zdziwi” rozmowa n. t. wysłu-chanego utworu. Próba odpowiedzi na pytanie: Co oznacza powiedzenie marcowa pogoda .
 2. Wiosenny deszcz – dopasowywanie rysunków do odpowiednich nazw.
 3. Zjawiska pogodowe – rozpoznajemy Symbole pogody

Leave a Reply