Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 12  – 3 marca

Nazwa bloku programowego: Food. 

Temat: Pumpkin farm.

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń poznają nowe słowa;
 • uczeń potrafi opowiedzieć o życiu na farmie;
 • uczeń poznaje nowe przymiotniki.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • ruchowa;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio, zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :   Pumpkin farm.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego.
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Nauczyciel utrwala z uczniami nowe słownictwo i zwroty.
 4. Uczniowie wykonują zadania utrwalające.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Leave a Reply