Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 12   – 3 marca

Nazwa bloku programowego: My family.

Temat: Mom and dad.

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń poznaje słownictwo o rodzinie;
 • uczniowie poznają zwroty potrzebne do przestawienia się.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • ruchowa;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio, zeszyt ćwiczeń

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat :  Mom and dad.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego.
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Nauczyciel przedstawia nowe słownictwo.
 4. Uczniowie wykonują  zadania utrwalające.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Leave a Reply