Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁA: Małgorzata Hrapkowicz

Lekcja  12 – 3 marca

Nazwa bloku programowego: Nasze zwierzęta.

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania zwierząt;
 • doskonalenie sprawności manualnej podczas kreślenia szlaczków;
 • doskonalenie umiejętności wokalnych i artykulacyjnych.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • dziecko wie w jaki środowisku żyje dane zwierzę;
 • potrafi przeliczać wyrazy w ułożonych zdaniach;
 • układa historyjkę obrazkową;
 • zna produkty otrzymywane z mleka;
 • wie, że ssaki wytwarzają mleko w celu karmienia potomstwa:
 • zna i umie zaśpiewać piosenkę „Stary Donald”;
 • zna graficzny obraz liczby „0”;
 • umie rozpoznać i nazywać zwierzęta egzotyczne.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Zeszyt ćw. część 3, płyta CD z piosenką „Stary Donald”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Przyjaciel zwierząt.

 1. „Psotny pasikonik” – słuchanie wiersza oraz wykonanie ćwiczenia w karcie pracy.
 2. „Poszukiwane zwierzęta” – ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej w wykorzystaniem karty pracy.
 3. „Psotny kotek” –układanie historyjki obrazkowej z wykorzystaniem kart pracy.
 4. Moje zwierzątko lub moje wymarzone zwierzątko – praca plastyczna.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Mleczna kraina. 

 1. „Produkty z mleka” – ćwiczenia w klasyfikowaniu.
 2. „Mleko nie tylko od krowy” – omawianie planszy dydaktycznej.
 3. „Liczymy zwierzęta” – wykonanie ćwiczenia w karcie pracy.
 4. „Kolorowy kubek” – ćwiczenie graficzne.
 5. „Stary Donald” nauka piosenki i zabawa rytmiczna przy piosence.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Zajęcia na świeżym powietrzu.

IV jednostka lekcyjna:

Temat:  Z wizytą w ZOO.

 1. „Zero czyli nic” – słuchanie rymowanki i wykonanie ćwiczenia w karcie pracy.
 2. „Wycieczka do ZOO” – omówienie planszy i wykonanie ćwiczeń.
 3. Bajka „Idziemy do ZOO” .

 

 

Leave a Reply