Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Katarzyna Rutkowska

Lekcja  12 – 3 marca

Nazwa bloku programowego: Kiedy dorosnę…

Cele główne:

 • utrwalenie poznanych części mowy;
 • rozwijanie wyobraźni dziecięcej;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na różne tematy;
 • utrwalenie nazw i kształtów figur geometrycznych;
 • poszerzanie zakresu słownictwa i struktur zdaniowych.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • zna części mowy;
 • potrafi odszukać figurę za pomocą dotyku ;
 • porządkuje figury według kształtu;
 • potrafi wykonać schemat narzucony przez nauczyciela;
 • potrafi stworzyć własny obraz z figur geometrycznych przy wykorzystaniu inwencji twórczej;
 • potrafi wypowiedzieć się na temat swojej przyszłości, kim będzie, kiedy dorośnie;
 • dzieli się wiedzą o znanych zawodach;
 • wie, co to jest dialog;
 • uczestniczy w rozmowach, odwołując się do tekstów i własnych przemyśleń.

Metody:

 • podające – pogadanka;
 • aktywizujące: twórczego myślenia
 • oglądowe – figury geometryczne;
 • praktycznych działań.

Środki dydaktyczne:

karty pracy, nożyczki, klej, figury geometryczne z papieru białego i kolorowego, wiersz M. Platy ”Pajacyk”, tablica, koperty, białe kartki papieru, szalik, Nasza szkoła” klasa III, część 3A, podręcznik do szkoły podstawowej; Nasze ćwiczenia” klasa III, część 3.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat:  Zaułek słówek – części mowy.

 1. Przywitanie dzieci.
 2. Przypomnienie wiadomości z ostatnich zajęć.
 3. Sprawdzenie pracy domowej.
 4. Przypomnienie poznanych części mowy – rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek. Przykłady – ustne klasyfikowanie wyrazów do danej części mowy.
 5. Wykonanie kart pracy dot. części mowy – ćwiczenia przygotowujące do testu.

II jednostka lekcyjna:

Temat:  Gry i zabawy edukacyjne z wykorzystaniem figur geometrycznych.

 1. Figury geometryczne – rozpoznawanie figur, łączenie z właściwymi wyrazami.
 2. „Pajacyk” słuchanie wiersza czytanego przez nauczyciela. Pokaz układania pajacyka na kartce, oraz jednoczesne przypomnienie nazw figur geometrycznych.
 3.  „Geometryczny świat” układanie z  figur geometrycznych własnych obrazków.
 4. „Zgadnij co to?” rozpoznawanie figur geometrycznych za pomocą dotyku.
 5. „Taniec figur” zabawa ruchowa, kierowana przy muzyce.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Kim będę?

 1. Czytanie wiersza N. Usenko: „Rozmowa”. Pisanie kilku zdań o planach zawodowych bohatera; wyjaśnianie zdania wujka Też ci będę kibicował. Źródła wiedzy o różnych zawodach, określanie zajęć ich wykonawców. Pisanie krótkiej wypowiedzi Kim chcę zostać w przyszłości.
 2. Opowiadanie R. Jędrzejewskiej -Wróbel „Kim będę?”: bohaterowie i ich plany zawodowe, opowiadanie o swoich marzeniach. Przewidywanie nazw zawodów w przyszłości. Ustne wypowiedzi na temat Czym chcielibyście się zajmować, gdy będziecie dorośli? Wyjaśnianie pojęcia Tworzenie wyrazów za pomocą przedrostków i przyrostków, układanie zdań.
 3. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń s. 51-52 oraz s. 55.
 4. Praca domowa: ćw. 1 i 2, s.56. Przygotuję się do testu z części mowy.
 5. Podsumowanie wiadomości.
 6. Pożegnanie dzieci.

 

 

Leave a Reply