Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA:  mgr Katarzyna Rutkowska

Lekcja  13 – 17 marca

Nazwa bloku programowego: Wielkanocne zwyczaje

Cele główne:

 • utrwalenie poznanych części mowy;
 • poznanie zwyczajów wielkanocnych, symbolika potraw znajdujących się na wielkanocnym stole;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się;
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych;
 • wykorzystanie cyfr rzymskich w praktyce.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • zna części mowy;
 • pisze test sprawdzający jego wiedzę;
 • wie co to jest fraszka;
 • czyta wiersze zwracając uwagę na interpunkcję i intonację;
 • poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych;
 • wyszukuje w tekście potrzebne informacje;
 • uczestniczy w rozmowach na temat świąt wielkanocnych;
 • rozwiązuje zadnia tekstowe;
 • zna cyfry rzymskie.

Metody:

 • podające – pogadanka;
 • praktyczne – pokaz, ćwiczenia przedmiotowe.

Środki dydaktyczne:

test; Nasza szkoła” klasa III, część 3B, podręcznik do szkoły podstawowej; Nasze ćwiczenia” klasa III, część 3.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat :  Test z części mowy. Cyfry rzymskie.

 1. Przywitanie dzieci.
 2. Przypomnienie poznanych części mowy – rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek.

Ustne określanie części mowy – przykłady.

 1. Pisanie testu sprawdzającego wiedzę z części mowy.
 2. Poznanie cyfr rzymskich – zastępowanie nimi cyfr na zegarze, określanie kolejności miesięcy.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Stół wielkanocny.

 1. Czytanie przez dzieci wiersza E. Skarżyńskiej „Wielkanocny stół”. Symbole wielkanocnego stołu – omawianie; rodzinny charakter świąt – szukanie fragmentów. Nazwy potraw wielkanocnych.
 2. Czytanie wielkanocnych fraszek autorstwa A. Frączek. Rodzina wyrazu święto, określanie części mowy.
 3. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń s. 68-69.
 4. Rozwiązywanie zadań tekstowych – o ile mniej, o ile więcej, obliczanie obwodu kwadratu.
 5. Praca domowa ćw. 2, s.68.
 6. Podsumowanie wiadomości.
 7. Pożegnanie dzieci.

 

Leave a Reply