Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY

OPRACOWAŁA:  Małgorzata Hrapkowicz

Lekcja  13 – 17 marca

Nazwa bloku programowego: Ważna sprawa – odpowiedzialność.

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności dostrzegania zjawisk przyrodniczych charakterystycznych dla przedwiośnia;
 • ćwiczenie słuchu fonematycznego;
 • poznanie graficznego obrazu liczby 10;
 • doskonalenie myślenia przyczynowo – skutkowego;
 • doskonalenie umiejętności manualnych;
 • kształtowanie wiedzy na temat tradycji, symboli i zwyczajów Świąt Wielkanocnych.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące treści wiersza;
 • zna graficzny obraz litery „s”;
 • potrafi wskazać pierwsze oznaki wiosny;
 • zna graficzny obraz liczby 10;
 • umie opowiedzieć co dzieje się kolejno na obrazku;
 • wie, że więzi rodzinne są bardzo ważne;
 • zna tradycje, symbole i zwyczaje typowe dla Świąt Wielkanocnych;
 • wie co zgodnie z tradycją powinno znajdować się w wielkanocnym koszyku.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Zeszyt ćw. część 3, kredki, bibuła, klej, nożyczki, papier kolorowy.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Mały przyjaciel przyrody.

 • „Sowa pierwsze oznaki wiosny” – słuchanie wiersza i rozmowa na temat jego treści.
 • Pogadanka na temat pierwszych znaków wiosny.
 • Głoska „s” – ćwiczenia.
 • Sowa – praca plastyczna metodą wydzieranki.
 • Zagadki dla dzieci o wiośnie.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Zajęcia na wolnym powietrzu.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Jesteśmy odpowiedzialni.

 • „Magiczna liczba 10” – słuchanie wiersza oraz wykonanie ćwiczenia praca w kartach pracy.
 • „List do dziadka” – historyjka obrazkowa.
 • Pogadanka na temat więzi rodzinnych.
 • „Szerokie czy wąskie?” – praca w kartach pracy.
 • „Długie czy krótkie” – praca w kartach pracy.

IV jednostka lekcyjna: 

Temat: Wielkanoc w Polsce.

 • Pogadanka na temat tradycji Świąt Wielkanocnych.
 • „Wielkanocne symbole” – pokaz i rozmowa.
 • „Mazurek wuja Ernesta” – czytanie tekstu obrazkowo – wyrazowego.
 • „Wielkanocny koszyczek” – praca w kartach pracy.
 • Praca plastyczna – wielkanocne pisanki.

 

 

 

 

Leave a Reply