Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  13 – 17 marca

Nazwa bloku programowego: Zima

Cele główne:

 • wskazywanie rzeczowników i czasowników w zdaniu,
 • utrwalenie pisowni wyrazów z ż, rz, ó, u;
 • tworzenie rodziny wyrazów;
 • dzielenie wyrazów na sylaby;
 • odczytywanie godziny z tarczy zegara;

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wskazuje czasowniki oraz rzeczowniki w zdaniu;
 • uczestniczy w zabawach zespołowych;
 • czyta tekst ze zrozumieniem;
 • potrafi poprawnie napisać wyrazy z ż, rz, ó, u;
 • dzieli wyrazy na sylaby;
 • zapisuje wyrazy w kolejności alfabetycznej;
 • tworzy rodziny wyrazów;
 • słucha wypowiedzi i korzysta z informacji;
 • czyta polecenia, wyrazy i zdania;
 • uczestniczy w rozmowach; udziela odpowiedzi, prezentuje własne zdanie i formułuje wnioski;
 • poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych;
 • pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność gramatyczną, orograficzną i interpunkcyjną;
 • potrafi wskazać na zegarze określone godziny;
 • potrafi odczytać godzinę za zegarze;
 • wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku.

Metody:

 • czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda zadań, metoda ćwiczeń;
 • słowne: rozmowy,opowiadania, objaśnienia, instrukcje, metody żywego słowa;
 • oglądowe: obserwacja i pokaz: przedmioty i czynności; udostępnianie sztuki: utwory literackie.

Środki dydaktyczne:

„Nasze ćwiczenia klasa2” cz.2, Podręcznik część 2„Nasza Szkoła klasa 2”,zeszyty w 3 linie,„Nasze ćwiczenia. Matematyka” cz. 2,tabelki, karteczki z wyrazami, talerzyki papierowe, korek, szpilki.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Czasownik i rzeczownik

 1. Przypomnienie pojęć:czasownik i rzeczownik.
 2. Wspólne dopasowywanie wyrazów w odpowiednie miejsce w tabelce.
 3. Zabawa w słówka- gra dydaktyczna .

II jednostka lekcyjna:

Temat: Skąd się bierze szczęście?

 1. Słuchanie opowiadania E. Zubrzyckiej „Skąd się bierze szczęście?”: dyskusja n. t. szczęścia, pisanie odpowiedzi na zadane pytania, określanie uczuć zwierzęcych bohaterów obserwujących przyrodę.
 2. Łączenie fragmentów zdań i przepisanie jednego z nich. Rozwijanie zdań – wykorzystanie pytań pomocniczych i podanych wyrazów. Utrwalenie pisowni wyrazów z ż, rz, ó, u, przepisanie wierszyka do zeszytu.
 3. Wyrażanie swojego zdania na temat odczuwania szczęścia.Wskazywanie w otoczeniu elementów wywołujących radość i zadowolenie. Określanie zjawisk przyrody typowych dla zimy.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Zabawy słowne

 1. Dzielenie wyrazów na sylaby – oddzielanie sylab kreską w wyrazach na karcie pracy.
 2. Tworzenie rodziny wyrazów – dopisywanie wyrazów według wzoru.
 3. Zapisywanie podanych wyrazów z „ó”w kolejności alfabetycznej.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Jak płynie czas?

 1. Wykonanie własnego zegara z talerzyka papierowego.
 2. Odczytywanie godzin– zabawa dydaktyczna.
 3. Wykonanie zadań z kart pracy – wspomaganie się zegarkiem wykonanym z talerzyka.
 4. Czytanie wiersza „Dwa zegary” Natalii Ursenko – ustalenie godziny na zegarze odbitym w lustrze.
 5. Zadanie pracy domowej.

Leave a Reply