Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 1

OPRACOWAŁA:  Katarzyna Jefmańska

Lekcja  13 – 17 marca

Nazwa bloku programowego: Wielkanoc.

Cele główne:

 • słuchanie z uwagą wypowiedzi nauczyciela;
 • utrwalenie liter polskiego alfabetu;
 • nabywanie umiejętności płynnego czytania;
 • poznanie zwyczajów i tradycji wielkanocnych;
 • nabywanie umiejętności tworzenia zdań poprawnie gramatycznie;
 • rozwijanie spostrzegawczości.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wykonuje zadania zgodnie z usłyszaną instrukcją;
 • czyta płynnie, poprawnie i wyraziście na głos teksty zbudowane z wyrazów opracowanych w toku zajęć;
 • pisze zdania odręcznie, czytelnie, płynnie;
 • identyfikuje się z rodziną;
 • respektuje normy i reguły postępowania w rodzinie;
 • zna tradycje, potrawy świąteczne, zawartość koszyka wielkanocnego;
 • zna alfabet;
 • potrafi ułożyć zdanie z rozsypanki wyrazowej;
 • wie, że imiona zaczynamy pisać wielka literą;
 • rozwija sprawność motoryczną pisząc szlaczki;
 • potrafi wyszukać wyrazy w wyrazach;
 • potrafi liczyć w zakresie 10 i więcej.

Metody:

 • podająca; pogadanka;
 • czynna: praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Ilustracje przedstawiające Święta Wielkanocne, Podręcznik Elementarz odkrywców –  cz. 3, Ćwiczenia Elementarz odkrywców – cz. 3. Karta pracy, przygotowany tekst kartkówki z matematyki nr.1, przygotowany tekst kartkówki nr 3, s. 1., ksero testów sprawdzajacych

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Powtórzenie wiadomości

 1. Dzielenie wyrazów na sylaby.
 2. Uzupełnianie wyrazów sylabami.
 3. Kończeniezdań wybranymi wyrazami z ramki.
 4. Wypisywanie wyrazów ukrytych wyrazach.
 5. Kartkówka.
 6. Sprawdzenie znajomości liter polskiego alfabetu.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Matematyka

 1. Przeliczanie zbiorów, używanie określeń tupu: więcej, mniej, tyle samo.
 2. Utrwalenie liczb porządkowych.
 3. Kartkówka.

III jednostka lekcyjna:

Temat:  Przygotowania do Świąt Wielkanocnych

 1. „Na wielkanocnym stole” – Małgorzata Strzałkowska – głośne czytanie utworu, opisywanie wielkanocnego stołu na podstawie wiersza.
 2. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej i zapisywanie ich przy odpowiednich ilustracjach.
 3. Wypowiadaniesię na temat przygotowań do Wielkanocy i tradycji związanych z tymi świętami.
 4. Zaznaczanie w ramkach sylab tworzących wyraz Tworzenie izapisywanie wyrazów z pozostałych sylab.

IV jednostka lekcyjna:

Temat:  Wielkanocne zwyczaje

 1. Czytanie ze zrozumieniem – rozpoznawanie pisanek na podstawie opisu. Podpisywanie odpowiednich pisanek – wielka litera w imionach. Kończenie rozpoczętych wzorów na ilustracjach z pisankami.
 2. Wypowiadanie się na temat zwyczajów wielkanocnych na podstawie ilustracji i uzyskanych wiadomości.
 3. Koszyk wielkanocny -ustalanie zawartości wielkanocnego koszyczka. Wklejanie odpowiednich znaczków z potrawami. Ozdabianie koszyczka.
 4. Rozwiązywanie krzyżówki, odczytanie hasła, wyjaśnianie przez dzieci, co dane hasło oznacza.
 5. Kończenie rysowania wielkanocnych baranków w jednakowy sposób.

 

 

Leave a Reply