Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr  Iwona Łapsa Sumara

Lekcja  13-17 marca

Nazwa bloku programowego: Części zdania

Temat: Utrwalenie wiadomości. Wykres graficzny zdania.

Cele główne:

 • utrwalenie wiadomości o częściach zdania.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi narysować wykres graficzny zdania;
 • potrafi współpracować w grupie;
 • rozpoznaje wszystkie części zdania;
 • potrafi zastosować poznaną wiedzę w ćwiczeniach praktycznych.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizujące: praca w grupach.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia „Słowa na start” klasa V oraz karty pracy przygotowane przez nauczyciela.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna :

 1. Powitanie uczniów.
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu zajęć.
 3. Praca w grupach.
 4. Podsumowanie.
 5. Pożegnanie uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply