Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr  Iwona Łapsa Sumara

Lekcja  13-17 marca

Nazwa bloku programowego:  Język polski

Temat: Test sprawdzający umiejętność uczniów czytania ze zrozumieniem. 

Cele główne:

 • ćwiczenie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi czytać tekst ze zrozumieniem;
 • potrafi uporządkować wydarzenia zgodnie z chronologią;
 • potrafi wyszukać w tekście czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki;
 • potrafi wyszukać w tekście czasownik, a następnie odmienić go przez osoby ;
 • potrafi wyszukać w tekście rzeczowniki, a następnie określić jego rodzaj (żeński, męski, nijaki).

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;

Środki dydaktyczne:

Test przygotowany przez nauczyciela;

Przebieg:

I jednostka lekcyjna : 

 1. Powitanie uczniów.
 2. Rozdanie testów uczniom. Omówienie przez nauczyciela każdego zadania.
 3.    Pożegnanie uczniów.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply