Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁA: mgr  Iwona Łapsa Sumara

Lekcja  13-17 marca

Nazwa bloku programowego: Szkoła mówienia i pisania

Temat: Jak uzasadniać swoje zdanie?

Cele główne:

 • doskonalenie umiejętności tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi czytać tekst ze zrozumieniem;
 • potrafi utworzyć tezę do argumentów;
 • potrafi współpracować w grupie;
 • potrafi utworzyć argumenty do tezy.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizujące: praca w grupie, drama( scenka improwizowana).

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia „Słowa na start” klasa VII, karty pracy przygotowane przez nauczyciela, kolorowe karteczki

Przebieg:

I jednostka lekcyjna :

 1. Powitanie uczniów.
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych. Praca w grupach. Drama( scenka improwizowana).
 4. Pożegnanie uczniów.

 

Leave a Reply