Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: Monika Monsen

Lekcja   13 – 17 marca

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Zdrowy styl życia.

Cele główne:

  • uczeń poznaje zasady zdrowego stylu życia.

Cele szczegółowe: uczeń:

  • zna zasady zdrowego stylu życia,
  • opisuje piramidę zdrowego żywienia,
  •  zna wpływ ruchu na prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

Metody:

  • wyklad
  • pogadanka
  • praca z podręcznikiem

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Tajemnice przyrody”, tablica, karty pracy

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Zdrowy styl życia.

  1. Opis zasad zdrowego żywienia,
  2. Omówienie piramidy żywieniowej,
  3. Zapoznanie z czynnikami wspomagającymi oraz stanowiącymi zagrożenie prawidlowego funkcjonowania organizmu.

 

 

 

Leave a Reply