Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁA :  mgr Monika Monsen

Lekcja  10 – 17 marca

Nazwa bloku programowego: Geografia

Temat: Struktura zatrudnienia i bezrobocia. Urbanizacja.

Cele główne:

 • zapoznanie uczniów ze strukturą zatrudnienia i bezrobocia w Polsce,
 • charakterystyka bezrobocia w Europie,
 • charakterystyka pojęcia- urbanizacja,
 • typy aglomeracji.

Cele szczegółowe: uczeń

 •  potrafi scharakteryzować strukturę zatrudnienia i bezrobocia w Polsce,
 •  potrafi scharakteryzować czynniki wpływające na wielkość bezrobocia,
 •  charakteryzuje różnice między strukturą zatrudnienia w Polsce i Europie,
 •  charakteryzuje rozwój dużych miast w Polsce,
 •  opisuje typy aglomeracji.

Metody:

 • praca z podręcznikiem
 • pogadanka
 • wykład

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy VII „Planeta Nowa”, tablica szkolna, mapa

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Struktura zatrudnienia i bezrobocie. Urbanizacja.

 1. Omówienie struktury zatrudnienia i bezrobocia w Polsce,
 2. Omówienie czynników mających wpływ na wielkość bezrobocia,
 3. Charakterystyka urbanizacji,
 4. Omówienie rozmieszczenia i wielkości miast w oparciu o mapę Polski,
 5. Charakterystyka typów aglomeracji.

 

:

 

 

Leave a Reply