Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: Monika Monsen

Lekcja  12 – 17 marca

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Góry niskie, średnie i wysokie.

Cele główne:

  • uczeń charakteryzuje łańcuchy górskie w Polsce.

Cele szczegółowe: uczeń:

  • wskazuje położenie łańcuchów górskich w Polsce,
  • charakteryzuje rodzaje skał występujących w górach,
  • charakteryzuje krajobraz łańcuchów górskich w Polsce.

Metody:

  • podające: pogadanka;
  • praktycznych działań;
  • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy V „Tajemnice przyrody”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Góry niskie, średnie i wysokie.

  1. Wskazanie na mapie Polski łańcuchów górskich.
  2. Rozmowa na temat rodzajów skał występujących w górach.
  3. Rozmowa na temat różnic i podobieństw łańcuchów górskich w Polsce.

Leave a Reply