Konspekt

Konspekt dla klasy V

Opracowała: Ewa Złomka 

Lekcja  14 – 7 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Europejczycy odkrywają Świat

Temat: Wielkie odkrycia geograficzne oraz ich skutki.

Cele główne: uczeń :

 • wie kim był Krzysztof Kolumb
 • wie kim był Galileusz
 • wie kim byli i gdzie żyli Majowie
 • wie czym były freski
 • słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela;
 • czyta ze zrozumieniem
 • utrwala i powtarza wiadomości

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wie co odkrył Krzysztof Kolumb
 • potrafi opisać elementy stroju szlacheckiego
 • potrafi wskazać najsłynniejsze dzieła Leonarda da Vinci, Michała Anioła i Sandro Botticelli
 • wykonuje zadania zgodnie z usłyszaną instrukcją

Metody:

 • podająca; pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • twórczego myślenia
 • aktywizująca burza mózgów
 • test powtórzeniowy

Środki dydaktyczne:

Ilustracje przedstawiające obraz «Narodziny Wenus», rzeźbę «Mojżesza», oraz portret «Mona Lisa» ,karty pracy, podręcznik do historii klasa V “Wczoraj i Dziś”, zeszyt ćwiczeń “Wczoraj i Dziś” do klasy V,

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 1. Krzysztof Kolumb
 2. Galileusz
 3. Majowie
 4. Freski
 5. Strój szlachecki
 6. Przykładowy test z zagadnieniami do egzaminu końcowego

 

 

Leave a Reply