Konspekt

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: Ewa Złomka 

Lekcja  14 – 7 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Polska w okresie międzywojennym

Temat: Odrodzenie Rzeczypospolitej.

Cele główne:

 • uczeń wie kim był Józef Piłsudski
 • uczeń wie kim był Eugeniusz Kwiatkowski
 • uczeń wie czym był „cud nad Wisłą”
 • potrafi słuchać z uwagą wypowiedzi nauczyciela;
 • potrafi czytać ze zrozumieniem
 • utrwala i powtarza wiadomości

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi opisać „symboliczne” odzyskanie niepodległości przez Józefa Piłsudskiego w listopadzie 1918 roku.
 • potrafi opisać czym był i do czego slużył port morski w Gdyni
 • zna datę wybuchu II wojny Światowej
 • wykonuje zadania zgodnie z usłyszaną instrukcją

Metody:

 • podająca; pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • twórczego myślenia
 • aktywizująca burza muzgów
 • test powtórzeniowy

Środki dydaktyczne:

Ilustracje przedstawiająca Józefa Piłsudskiego oraz Eugeniusza Kwiatkowskiego, karty pracy, podręcznik do historii klasa VII “Wczoraj i Dziś”, zeszyt ćwiczeń “Wczoraj i Dziś” do klasy VII,

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 1. Józef Piłsudski
 2. Odzyskanie niepodleglości
 3. Eugeniusz Kwiatkowski
 4. Port morski w Gdyni
 5. Wybuch II wojny Światowej
 6. Przykładowy test z zagadnieniami do egzaminu końcowego

 

 

Leave a Reply