Konspekt

RELIGIA – KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA: Katarzyna Rutkowska

Lekcja  07 – 07 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Jezus żyje wśród nas i daje nam siebie.

Temat: Wniebowstąpienie Pana Jezusa i uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Cele główne:

 • poznanie dalszych dziejów Pana Jezusa po zmartwychwstaniu;
 • nauka Wyznania wiary.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wie ile czasu przebywał Pan Jezus na ziemi po zmartwychwstaniu;
 • potrafi opowiedzieć o Wniebowstąpieniu Pana Jezusa;
 • zna Skład Apostolski;
 • rozumie uroczystość Zesłania Ducha Świętego;
 • wymienia siedem darów Ducha Świętego.

Metody:

 • pogadanka;
 • rozmowa kierowana.

Środki dydaktyczne:

Mały Katechizm – Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i komunii świętej, „Bliscy sercu Jezusa” – podręcznik do religii.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

 1. Modlitwa przed nauką religii.
 2. Rozmowa na temat życia Pana Jezusa na ziemi po zmartwychwstaniu.
 3. Opowieść o Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.
 4. Nauka Wyznania wiary.
 5. Rozmowa o Zesłaniu Ducha Świętego na Apostołów. Poznanie siedem darów Ducha Świętego.
 6. Modlitwa po nauce religii.

 

 

Leave a Reply