Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA:   mgr Monika Monsen

Lekcja   14 – 07 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Choroby zakaźne i pasożytnicze.  Zagrożenia świata zewnętrznego mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka.

Cele główne:

 • uczeń poznaje zagrożenia chorobotwórcze, rodzaje i przyczyny chorób.
 • uczeń poznaje zagrożenia mające wpływ na prawidłową prace organizmu.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • charakteryzuje rodzaje chorób,
 • opisuje ochronę przed potencjalnym zagrożeniem chorobowym,
 • zna zagrożenia ze świata zewnętrznego mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

Metody:

 • wyklad
 • pogadanka
 • praca z podręcznikiem

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Tajemnice przyrody”, tablica, karty pracy

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Choroby zakaźne i pasożytnicze.

 1. Opis rodzajów chorób występujących u czlowieka,
 2. Omówienie ochrony przed zakażeniem i zarażeniem.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Zagrożenia świata zewnętrznego mające wpływ na prawidlłowe funkcjonowanie   organizmu człowieka.

 1. Opis zagrożeń mających wpływ na organizm człowieka,
 2. Omówienie zasad zachowania podczas występowania zagrożeń świata zewnętrznego mających wpływ na organizm człowieka.

Leave a Reply