Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  8 – 7 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Biologia

Temat: Przygotowanie do testu. Układ wydalniczy.

Cele główne:

 • budowa układu wydalniczego,
 • higiena i choroby układu wydalniczego.

Cele szczegółowe: uczeń :

 • opisuje funkcje układu wydalniczego,
 • charakteryzuje budowę układu wydalniczego,
 • opisuje powstawanie moczu i funcje nerek,
 • opisuje choroby układu wydalniczego.

Metody:

 • pogadanka
 • dyskusja
 • praca z podręcznikiem

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do biologii dla klasy VII „Puls życia”, ilustracje

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Układ wydalniczy.

 1. Charakterystyka budowy układu wydalniczego,
 2. Opis powstawania moczu,
 3. Opis zasady działania nerek,
 4. Charakterystyka chorób i zapobiegania chorobom układu wydalniczego.

 

 

 

 

Leave a Reply