Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  11 – 7 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Geografia

Temat: Przygotowania do testu. Rolnictwo.

Cele główne:

 • zapoznanie uczniów z warunkami rozwoju rolnictwa,
 • charakterystyka warunków rozwoju rolnictwa na podstawie mapy Polski,
 • charakterystyka struktury wielkościowej gospodarstw rolnych w Polsce,
 • wpływ Unii Europejskiej na zmiany polskiej wsi.

Cele szczegółowe: uczeń :

 • potrafi scharakteryzować przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa,
 • potrafi scharakteryzować strukturę wielkościową gospodarstw rolnych w Polsce,
 • charakteryzuje wpływ regulacji Unii Europejskiej na polskie rolnictwo,
 • charakteryzuje regiony rolnicze w Polsce w oparciu o mapę

Metody:

 • praca z podręcznikiem
 • pogadanka
 • wykład

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy VII „Planeta Nowa”, tablica szkolna, mapa

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Rolnictwo.

 1. Omówienie przyrodniczych oraz pozaprzyrodniczych warunków mających wpływ na rozwój rolnictwa,
 2. Omówienie struktury wielkościowej gospodarstw rolnych w Polsce,
 3. Charakterystyka podstawowych jednostek powierzchni i masy stosowanych w rolnictwie,
 4. Omówienie wpływu Unii Europejskiej na polską wieś.

 

 

Leave a Reply