Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA:  mgr Monika Monsen

Lekcja  13 – 7 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Przygotowanie do testu. Tatry.

Cele główne:

 • uczeń charakteryzuje Tatry- krainę turni i grani.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wskazuje położenie Tatr na mapie,
 • charakteryzuje krajobraz wysokogórski,
 • charakteryzuje Tatry Wysokie i Tatry Zachodnie,
 • charakteryzuje pogodę i roślinność Tatr.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy V „Tajemnice przyrody”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Tatry.

 1. Wskazanie Tatr na mapie,
 2. Charakterystyka krajobrazu wysokogórskiego,
 3. Rozmowa o podziale Tatr na Wysokie i Zachodnie,
 4. Rozmowa na temat pogody i roślinności występującej w Tatrach, w tym pięter roślinności.

Leave a Reply